FK Uhlířské Janovice Odebírat novinky přes RSS RSS Feed

Pozvánka na Valnou hromadu FKUJ

Sobota 20.05.2023 6:53 -- Autor: Josef Hrabánek

Vážení členové,

Výkonný výbor FK Uhlířské Janovice, z.s. svolává řádnou valnou hromadu na úterý 20. 6. 2023 od 18:00 v Hospodě na hřišti.

Program:
1. Úvod, schválení programu
2. Volba mandátové a volební komise
3. Zpráva o činnosti 2022/2023
4. Výsledek hospodaření za rok 2022
5. Schválení rozpočtu na rok 2023
6. Volba předsedy, členů VV a kontrolní komise
7. Diskuse
8. Schválení usnesení a závěr

Protože současnému výkonnému výboru končí 4-leté funkční období, bude součástí této valné hromady volba nového vedení klubu. Vaše účast na valné hromadě je tak velice důležitá. Prosíme také o zaslání návrhů kandidátů na předsedu a členy výkonného výboru a členy kontrolní komise.
Návrhy na kandidáty zasílejte nejpozději do 15. 6. 2023 na adresu sekretar@fkuhlirskejanovice.cz – důležitý je samozřejmě souhlas kandidáta.

Za výkonný výbor FK Uhlířské Janovice

Josef Hrabánek
předseda FK Uhlířské Janovice, z.s.
mob: +420 724 276 890
mail: predseda@fkuhlirskejanovice.cz


Přidejte komentář

Složte puzzle podle obrázku vpravo nahořeWordPress CAPTCHA